Lähteitä Lemin ja lemiläisten sukujen tutkimukseen:

Lemin kirkkoherranvirasto:
				Pää- ja rippikirjat 1910-
				lastenkirja 1910-
				muuttaneiden kirja 1823-
				syntyneet ja kastetut 1896-
				kuulutetut ja vihityt 1847-1879
				kuulutetut 1880-1897
				kuulutetut, konseptikirja 1889-1906
				kuolleet 1853-.
Kansallisarkisto: 
				UK 878 rippilapset 1808-1877
				UK 878 muuttokirjat 1832-1860
				UK 878A kuulutetut ja vihityt 1847-1879
				UK 878A kuolleet 1853-1909
				UK 879 perukirjat 1738-1850
				UK 880 perukirjat 1826-1850
				UK 880 sukutaulujen konsepteja 1828-1887
				UK 880 virkatodistusten konseptikirjat 1841-1887 
				UK 880 luetteloita rokotetuista 1813-1860.
				ES 2823-
				ES 2828 Taipalsaaren ja Lemin käräjäkunnan pöytäkirjat 1744-1809
				ES 2852 ilmoitusasiain pöytäkirjat ja katselmuspöytäkirjat
				ES 2854-
				ES 2855 perukirjoja
				1600-luvun tuomiokirjakortistot
				varsinaisten asiain pöytäkirjat 1817-1919
				ilmoitusasiain pöytäkirjat 1827-1919
				voudintilien ja läänintilien mikrofilmit 
				Viipurin läänin henkikirjat  1818-
				(syntymävuodet merkitty  vuodesta 1865).
				Senaatin talousarkisto:
		 		Anomusdiaariot tilojen lunastamiseksi perinnöksi.
				Suomen Passiviraston arkisto:
				Pitäjänkirja, Viipurin lääni 1870-1903
				passinhaltijan kortisto 1904-1918
				syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot 1867-1918
				(löytyy tietoja henkilöistä, jotka muuttivat Venäjälle). 	
Mikkelin maakunta-arkisto:
				Lemi (1738-) 1781-1919 (AL - 2,90 hm)
				I Väestörekisteriarkisto
				Rippilasten luettelot 1808-1910
				muuttokirjat 1832-1910
				perukirjat 1738-1850
				seurakunnan virkatodistusten konseptikirja 1887-1907.
				II Hallintoarkisto
				Kiertokoulujen matrikkelit 1884-1913
				vaali- ja ääniluettelot 1792-1914 ja vaalipöytäkirjat 1820-1911
				pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1781-1899
				kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1880-1899
				piispan- ja rovastintarkastuspöytäkirjat 1775-1890
				lukukinkeripöytäkirjat 1852-1910
				väkilukutaulukot 1812-1910
				saapuneet asiakirjat 1744-1919.
				III Talousarkisto
				Tilikirjat, tilitykset ja tositteet 1793-1914.
				Lappeen tuomiokunta
				Perukirjat 1885-1908.
Julkaistut sukukirjat ja kirjoitukset (katso "kirjoja ja kirjoituksia")