Kirjoja ja kirjoituksia:

Ahonen, K.T. (toim.):
Lemin Ahoset 1669-2013.
657 henkilötaulua ja hakemisto. Helsinki 2013.
Suomen Sukututkimusseuran kirjasto

Eklund Ragnar:
Hautakirjoituksia Lemin vanhalla hautausmaalla v. 1935.
Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja n:o 22 (1938) s. 208-217.

Holmstén Birger:
Genealogia Holmsténiana ab origine Martini Petri, aeditui paroeciae Clemis; Mårten Pettersson Holmsténin, Lemin suntion jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa tauluina esitettyinä.
Helsinki 1985. 38 s. 40 sukutaulua.
Suomen sukututkimusseuran arkisto.

Juutilanen Ilkka:
Lemiläiset talvi- ja jatkosodassa.
Pro Gradu- työ Helsingin yliopisto 1988.

Kaijansinkko Eljas:
Kaijansinkko-suvun sukukertomus ja sukuluettelo.
Lappeenranta 1957. 20 s.

Kaijansinkko Martti:
Kaijansinkko-suvun jäseniä. Helsinki 1977. 38 s.
Kaijansinkko-suvun jäseniä. Helsinki 1987.

Kallio Erkki- Ahonen, K.T.:
Lemin Ahoset 1669-1989. Sukuseura Lemin Ahoset r.y.:n julkaisu n:o 3.
Helsinki 1989.
ISBN 952-90110-4-0.

Lemin Ahoset 1669-1993. Sukuseura Lemin Ahoset r.y.:n julkaisu n:o 4.
Helsinki 1993.
ISBN 952-90-4807-6.

Lemin Ahoset 1669-2005 Sukuseura Lemin Ahoset r.y.:n julkaisu
2005, 182 sivua.
ISBN 952-91-8910-9

Karhu Aatu:
Lemin ensimmäinen kansakoulu: 1893-1903.
Lappeenranta 1903, 47 sivua.

Kartano Jorma:
Talka-suku. Espoo 1982. 127 s. ja Vantaa 1997. 306 s.
ISBN 952-90-9106-0.

Suonio-suku Lemiltä. Vantaa 2000. 306 s.
ISBN 952-91-1492-3.

Talka-suku
Talka sukuseura 2008. 428 s.
ISBN 978-952-92-3811-8

Lemi, Suoniala: Tikka, Pesari, Suonia, Suonio
2009. 291 s.
ISBN 952-91-2808-8

Karttunen Antero:
Valkoiset perheet punaisten puristuksessa 1918
Minerva Kustannus 2007. 175 s.
978-952-492-058-2

Koskimies-Envall Marianne, Muukka Elias ja Räty Leena
Kesäpäiviä: Elias Muukka suomalaisen maiseman tulkkina
Etelä-Karjalan taidemuseo 2010. 176 s.
ISBN 978-952-5057-33-1

Kuukka Esa:
Lemin Huttuset 1900-luvun alkuun. 2. painos
Tampere 1992. 85 sukutaulua.

Lappeen komissariaatin henkirahaluettelo Lemin kappeliseurakunnan osalta 1796.
Tampere 1992. 43 s.

Kärmeniemen suku.
Tampere 1993. 80 s.
94 sukutaulua.

Kuukan suvut.
Vantaa 1997. 320 s.
705 sukutaulua.
ISBN 952-9523-36-X

Kuusisto Raimo:
Pekari suvusta Lemiltä.
Kylmäkoski 1999. 71 sukutaulua.

Lankia Kaija, Hovi Heikki, Turku Juhani:
Pisnesmehiä Lemiltä
Yrittäjäpersoonia ja työmaatarinoita
Jyväskylä 2011. 298 s.
ISBN 978-952-93-2489-7

Lemi:
Lemin pitäjä.
Sanansaattaja Wiipurista n:o 44, 45, 46.
Vuosi 1841.

Lemi; juhlajulkaisu Lemin kansakoulun ja nuorisoseuran 20-vuotisen olemassaolon muistoksi. Helsinki 1913.

Lintunen Erkki:
Lemin kirkkolaulu
Kustannusosakeyhtiö Ilias Oy 2005. 96 s.
ISBN 9789525309782

Mattila Hilkka: Särä - Lemin herkku
Eteläkarjalainen ruoka- ja perinnekirja
Kuvitar 2006, 87 s.
ISBN 952-5589-05-6

Särä - the Lemi delicary
Guide to the South Karelian heritage and food
Kuvitar 2008. 97.s
ISBN 978-952-5589-11-5

Meidän kirkkomme. 1979.
ISBN 951-0-09415-3.

Mikkola Jukka:
Mikkola - Talonpoikaissuku Lemiltä.
Lahti 1992. 252 s. 532 sukutaulua.
ISBN 951-90-3925-5.

Murto T. G.:
Piirteitä Lemin seurakunnan vaiheista. Kirkon 50-vuotisjuhlassa 20.9.1936 pidetty esitelmä.
Lappeenranta 1936.

Okko Marjatta & Okko Pirkko:
Varhainen kansankirjastoaloite Lemillä: Jakob Roschier 1787 - 1838.
Kirjastotiede ja informatiikka 5 (4): 126-130 1986.

Okko Antti & Okko Marjatta:
Lemin Okko-suku vuodesta 1723 nykyaikaan.
Helsinki 1995. 203 s.
ISBN 952-90-6482-9.

Lemin Okko-suku. Vuodesta 1723 nykypäivään.
2. painos 2004. 244 s.
ISBN 952-91-7419-5.

Okko Marjatta:
Okon kruununtilalla 1800-luvulla; tarua ja totta.
Helsinki 1995. 33 s.

Lemin Sorvarilan talo N:o 1 Ruotsin vallan ja Vanhan Suomen ajalla
Teemu Okko 1998. 33 s.
ISBN 952910068X, 9789529100682

Olkkonen Rauno:
Kuukanniemen Olkkoset. 2008

Olkkonen Tauno:
Adam ja Anna Liisa Olkkosen suku
34 sukutaulua
Helsinki 3.4.2000

Adam ja Anna Liisa Olkkosen esipolvet
Helsinki 23.3.2002

Olkkonen Tauno ja Talvio Ritva:
Lemin Olkkoset
Risto Ristonpoika ja Matti Ristonpojan jälkeläiset
Jyväskylä 2011. 295 s.
ISBN 978-952-92-8938-7

Paikkala Jarmo:
Huttusten suku I.
Kuopio 1988. 202 s.
ISBN 952-90015-8-4.

Sihvo, Karjalainen suku
Kaukolan, Valkjärven ja Lemin Sihvot
Sukuyhdistys Sihvo. Jyväskylä 2004. 560 s.
(vuoden sukukirja 2004)

Pajula A.V.:
Tapahtumia Lemillä 1918.
Vapaussoturi 1976, N:o 3, s. 12-16.

Pulli Heljä:
Lemin Torvi- ja Okko-sukujen esipolvista.
Salme Sulosen hallussa.

Putkonen Väinö:
Harju ja virsi: Lemin taustat ja tulevaisuus. 1980.

Roschier Jakob:
Om hushållningen i Klemis socken - Underrättelser från Kejserliga Finska Hushållnings Sällskapet II n:o 8, s. 57-75.
Turku 1826.

Sirén Adolf Fredrik:
Klemis (Lemetin pitäjä) Pastorat.
Borgå stifts matrikel s. 159-160, Borgå 1842.

Salo Aino:
Lemin naisten käsityöt.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 186. osa.
Kansantieteellisiä kuvauksia I. Helsinki 1930.

Sinkko Taavetti:
Kuvauksia Lemin oloista 200 vuoden aikana.
Lappeenranta 1933.

Suonio Eino:
Lemin Suoniot; Tutkielma Suonion suvun vaiheista.
Lappeenranta 1993.

Lemin Sinkot; Tutkielma Lemin Sinkkojen suvusta. 1996

Särkkä Heikki:
Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen verorevisioluettelo vuodelta 1796.
Saarijärvi 1996.
ISBN 951-95153-7-2.

Syrjö Veli-Matti:
Lappeen kihlakunnan historia II, 1620-luvulta 1860-luvulle
Lappeenranta 1985. 888 s.
ISBN 951-99649-7.

Talka Anu:
Sivistystyöstä harrastustoimintaan: Lemin nuorisoseura 1893-1993.
Lappeenranta 1993. 34 s.
ISBN 952-90-5054-2.

Talka-suku: Lemin pitäjän Ruomin kylän Talka-suku 1550-, Keskisenpään kylän Talka-suku 1650-, Taipalsaaren pitäjän Merenlahden kylän Talka-suku 1630-
Talka sukuseura 1997. 384 s.
ISBN 952-90-9106-0

"Poikani Pauli ja Paavo".
Pauli ja Paavo Talkan elämänvaiheet
Lappeenranta 1997. 16 s.
ISBN 952-90-8419-6.

Pitäjän parhaaksi. Lemin Osuuspankki 100 vuotta
Lemin Osuuspankki, Lemi 2013. 139 s.
978-952-93-2489-7

Talka Anu (toim.), Europeaus Mikko, Heininen Mirja, Kähtävä-Marttinen Minna:
Pitäjä ison kiven takana - Lemin historia
Lemin Kotiseutuyhdistys ry ja Lemin kunta
Jyväskylä 2009. 544 s.
ISBN 978-952-92-6525-1

Turku Juhani, Muukka Hilkka:
Turku - suku Lemiltä
Kotka 2006, 81 s.

Tuurala Anita:
Talka-suku.
1980.
Suomen Sukututkimusseuran arkisto.

Varis Juha (toim.):
Lemin Laakkolan kylän Korpelat, osa 1
Kylän itälaidan sukututkimus vuodesta 1834 vuoteen 2000
Gabriel Gabrielinpojan (1834-1896) ja Liisa Gabrielintyttären (1837-1895) sukuhaarat
Lappeenranta 2002. 47 s.
ISBN 952-91-5048-2

Lemin Laakkolan kylän Korpelat, osa 2
Kylän länsilaidan sukututkimus vuodesta 1785 vuoteen 2000
Eerik Tuomaanpojan sukuhaara (1785-1853)
Lappeenranta 2005. 98 s.
ISBN 952-214-093-7

Ylönen, Aulikki:
Lappeen kihlakunnan historia I, 1620-luvulle
Lappeenranta 1976.
ISBN 951-99041-5-8.

Uudet tiedot kirjoista ja kirjoituksista pyydän lähettämään sähköpostina tai tavallisena postina.

Sähköpostisoite on kotisivun etusivulla.

Postiosoite: Turhalankatu 32, 15800 Lahti