Taipalsaaren ja Lemin yhteiset vihittyjen leimaveroluettelot

Leimavero säädettiin asetuksella vuonna 1732.
1733 mf LT 1347 nide 8801 sivu 1805 luettelossa 15 paria,
joista talonpoikia 13 ja rakuunoja 2 kpl, ei nimiä. Pv. 21.1.1734.
1734 mf LT 1373 nide 8806 sivu 1746 luettelossa 8 paria, ei nimiä. Pv. 5.7.1735.
1735 mf LT  83 nide 8808 sivu 1751 luettelossa 10 paria, ei nimiä. Pv. 29.6.1736.
1736 mf LT 1425 nide 8812 sivu 1467 luettelossa 31 paria, ei nimiä. Pv. 23.5.1737.
1737 mf LT 1349 nide 8816 sivu 1488
1738 mf LT 1003 nide 8823 sivu 3689
1739 mf LT 1003 nide 8823 sivu 3687
1743 ei löydy
1744 nide 9962 sivu 791, ei nimiä, pv. 23.4.1745
1745 mf LT 1570 nide 9975 sivu 619
1746 mf LT 1552 nide 9991 sivu 694
1747 mf LT 1553 nide 10003 sivut 633-634
1748 mf LT 1554 nide 10028 sivut 699-700
1749 mf LT 1554 nide 10028 sivut 683-684
1750 mf LT 1555 nide 10039 sivut 797-798
1751 mf LT 1557 nide 10052b sivut 879-880
1752 mf LT 1630 nide 10064 sivut 845-846
1753 mf LT 1559 nide 10075 sivut 716-718
1754 ei löydy
1755 ei löydy
1756 ei löydy
Kumottiin vuonna 1757.

 

1737

Förteckning på Brudeparna som Ao 
1737 äro förelyste och sammanwigde, här
i Taipalsari Försambling och Clemis
Cappelgield nembl.
						öre smt
Anders Kock, med Margeta Hendriks		16
Dragun Matz Nifwa med Walborg Johansdr		8
Soldat Erik Turkja med Brita Pesuin		8
Soldat Hendrick Hendriksson med Karin Pålsdr	8
Nils Nilsson med Marja Simonsdr			16
Johan Christersson med Marja Samuelsdr		16
Bärtill Andersson med Karin Matzdr		16
Jöran Matzsson, med Helena Grelsdr		16
Eskell Jacobsson, med Marja Jöransdr		16
Erick Eskelsson, med Marja Sigfredsdr		16
Simon Jöransson, med Margeta Matzdr		16
Thomas Johansson med Lisbeta Larsdr		16
Mårten Matzsson med Marja Jöransdr		16
Matz Eskellsson, med Elin Eskelsdr		16
Soldat Matz Börck, med Efwa Matzsdr		16
Johan Danielsson, med Christina Mårtensdr	16
Nils Jöransson, med Marja Johansdr		16
Anders Matzsson, med Marja Hendricksdr		16
Petter Bärtilsson, med Margeta Jöransdr		16
Staffan Sigfredsson, med Anna Carlsdr		16
Michel Thomasson, Marja Matzsdr			16
Matz Hindriksson, med Marja Matzsdr		16 10 Cr
Att dessa Brudeparen hafwa betalt sina Charta Sigillata peningar, betygar
af Taipalsari d:n 19 Julii 1738
		Mag: Orraus:

 

1738

Förteckning på förelyste, och sammanwigde
Brudeparen, här i Taipalsari Försambl.
och Clemis Cappelgield pro 1738, nembl.
Lars Matzsson, med Marja Jonadr.
Petter Turckiain, med Rigina Bärtilsdr.
Johan Christersson, med Marja Matzdr, inhysning.
Påhl Påhlsson med Margeta Samuelsdr, inhysning.
Johan Matzsson med Kirstin Carlsdr.
Matz Hindrichsson, med Karin Hendrichsdr,Soldat.
Jöran Pettersson, med Marja Nilsdr.
Berent Clemetzsson, med Elin Pålsdr, inhysning.
Anders Pettersson med Walborg Hendrichsdr.
Erich Matzsson med Marja Aronsdr.
Simon Bärtilsson med Karin Mårtensdr.
Anders Matzsson med Marja Ericksdr.
Jöran Simonsson med Margeta Erichsdr.
Adam Matzsson med Karin Matzdr, Dragun.
Att retteligen wara optecknad, och Cartha Sigilla
ta peningar afbetaxtta, betygar af Taipalsari d:n
28 Maji 1740.
Dr 5:16/Smt       Mag:Orraus:

1739

Förteckning på sammanwigde Brudeparen
här i Taipalsari Försambl. och Clemis Cappel
geld, som hafwa betalt deras Carta Sigilla-
ta peningar, nembl.
Hendrick Torfwi, med Walborg Knutzdr.
Anders Koifwuin, med Karin Aronsdr.
Petter Haikoin, med Kirstin Karhu.
Lars Pispain, med Margeta Wendo.
Mårten Häckin, med Walborg Laukinemi.
Anders Pänjäin med Susanna Ollikain.
Anders Wäkewä, Walborg Mattila.
Påhl Pengtin, Kirstin Häckin inhysning ifr Pumala.
Matz Rehuin Talikain, inhysning
Hendrick Taipale, med Anna Nisola.
Påhl Talka, Anna Somalain.
Berent Hotina, Marja Mataro inhysning.
Anders Christersson ifr Lumäki med Anna Hofwi,inhysning.
Jacob Kapjain, Karin Parjain.
Mårten Somalain, Helena Huttuin.
Joseph Olckoin Susanna Rafwi. 
Michel Huttuin, Marja Haloin.
Att dessa Brudeparen äro retteligen opskrefna,
betygar af Taipalsari d:n 31 Martii 1740.
D:r 7: 16/: Smt.		Mag: Orraus:

 

1745

Förtekning på förelyste och sammanwigde Brude Paren i
Taipalsari Försambling och Clemis Cappelgiäld
nembln. för 1745.
						S mt
Carl Homan med Elisabetha Adamsdr		16
Erich Larsson, med Elisabetha Matzdr		16
Christopher Adamsson, med Susanna Matzdr	16
Aaron Andersson, med Maria Johansdr		16
Johan Andersson, med Brita Matzdr		16
Matz Bertilsson, med Walborg Michelsdr		16
Petter Larsson, med Maria Påhlsdr		16
Anders Hindrichsson, med Margetha Matzdr	16
Matz Pettersson, Margetha Larsdr 		16
Dawid Isaksson, med Susanna Johansdr		16
Michel Hidrichsson, med Maria Jöransdr		16
Thomas Andersson, med Margetha Matzdr		16
Johan Carlsson, med Anna Jacobsdr		16
Jacob Matzsson, med Helena Erichdr		16
Adam Johansson, med Elin Eskelsdr		16
Matz Christersson, med Maria Eskelsdr		16
Anders Olofsson, med Carin Matzdr		16
Clemet Clemetzsson, med Maria Nilsdr		16
Joseph Jöransson, med Maria Erichsdr		16
Simon Olofsson, med Margetha Clemetzdr		16
					Summa  10.16.
Tio C Sexton Öre Silfwer mynt, äro 
til Herr Lands Commisarien Carl Friedrich Andersin
af lefwererande betygar af Taipalsari d:n 28 Junii
1746./.			
			Mag: Orraus:

 

1746
Förteckning på förelyste, och sammanwigde
Brudeparen i Taipalsari Försambl. ock
Clemis Cappelgield nembl.
							öre Smt
Adam Matzsson Bengtinen, med Margeta Michelsdr		16
Johan Bärtilsson ikjälä, med Walborg Mårtensdotter	16
Hendrich Hendrichsson Wärämäki, med Marja Andersdotter	16
Thomas Thomasson Haso, med Anna Markusdr		16
Thomas Thomasson Karhu, med Susanna Christersdr		16
Johan Pettersson Pakanen, med Marja Larsdr		16
Matz Johansson Pekari, med Marja Michelsdr		16
Thomas Michelsson Kiski, med Ewa Bärentzdr		16
Christer Bärtilsson Mattero, med Anna Petttersdr	16
Michel Danielsson Kukannemi, Agneta Fabjansdr		16
Matz Mårtensson Wainikainen, Marja Thomasdr		16
Anders Thomasson Pekari, med Susanna Johansdr		16 
Anders Johansson, med Margeta Jöransdr			16
Carl Fabjansson Kouku, Walborg Jöransdr			16
Matz Esajasson Jukainen, Marja Erichsdr			16
Jöran Thomasson, med Marja Mårtensdr			16
Thomas Larsson, med Ewa Matzdr				16
Eskel Pettersson Kohoinen Lisbeta Jöransdr		16
Jöran Thomasson Lairi, Marja Jöransdr			16
Att dessa Brudeparen hafwa betalt sina 
Carta Sigillata Peningar, betygar af 
Taipalsari d:n 15 Juni 1747
			Mag: Orraus:
				     		9.16
1747
Förteckning på förelyste, ock samman
wigde Brudeparen, i Taipalsari För
sambling, ock Clemis Cappelgield pro
Anno 1747.
		nembl.              		Cmp   								
Bynamn							 Daler öre
Märkälä		Hendrich Hendrichsson, med Marja Rehunen 1 16
Laukinemi	Påhl Påhlsson, med Walborg Mattsdr	 1 16
Kutila		Anders Pettersson, med Margareta Mattsdr 1 16
Kylänemi	Johan Nilsson, Karin Matzdr		 1 16
Karhunpä	Hendrich Samuelsson, Beata Andersdr	 1 16
Pönnjälä	Michel Pettersson, Gertru Abramsdr	  24 dreng
Ifrån Clemis	Jöran Matzson Tapanain, Anna Rickardsdr	 1 16
Merenlax	Jöran Mårtensson, Anna Thomasdr		 1 16
Ifrån Kyrckjob.	Petter Mattsson, Marja Påhlsdr		  24 dreng
Peldois Turu	Adam Christersson, Elisabeta Lukasdr	 1 16
Haikanlax	Påhl Påhlsson, Rigina Jöransdr		  24 dreng
Safwitaipal	Johan Nilsson, Maria Johansdr		  24 dreng
Kyrckjoby	Thomas Mattsson, Anna Mattsdr		 1 16
Telckä		Hendrich Andersson, Anna Larsdr		 1 16
Saicko		Hendrich Hendrichsson, Marja Jacobsdr	 1 16
Jundula		Matz Aronsson, Marja Hendrichsdr	 1 16
Haickola	Michel Michelsson, Anna Jacobsdr	 1 16
Merenlax	Abram Påhlsson, Anna Hendrichsdr	 1 16
Witzasby	Anders Knutsson Margareta Andersdr	 1 16
Illukansari	Mårten Pettersson, Kirstin Hendrich	  24 inhy:
         ifrån Clemis
Sonjala		Påhl Matzson med Beata Abramsdr	    24 dräng
Salmis		Christer Andersson, Margeta Hindrich:	  24 inhy
Safwitaipal	Matz Sigfredsson, med Brigita Thomasdr	 1 16
Laurikain	Staffan Jöransson, Marja Knutzdr	 1 16
Korpela		Fabjan Monsson, Walborg Olofsdr	  	  24
Romis		Jöran Mårtensson, Walborg Grelsdr	 1 16
Uiminemi	Eljas Johansson, Elisabeta Påhlsdr	 1 16
Hifwa		Michel Mårtensson, Brigita Aronsdr	  24
Romis		Matz Bärtilsson, Margareta Matzdr	 1 16
Kurenmäki	Anders Jöransson, Marja Mårtensdr	  24
Sonjala		Olof Abramsson, Karin Jöransdr		 1 16
Romis		Erich Mårtensson, Karin Clemetzdr	  24
Romis		Jöran Michelsson, Elisabeta Thomasdr	  24
Rafwi		Staffan Samuelsson, Marja Johansdr	 1 16
						Summa	42.-
	Taipalsari d:n 18 Maj 1748
				Mag: Orraus:
1748
Förteckning uppå de här i Taipalsari Försambling
och Clemis Cappelgield förelyste och sammanvig-
de Brudeparen, samt af dem utbetalta char-
ta sigillata Penningar, pro Anno 1748.
		Nembligen
						dr
1. H:hr Gränsen Tull Inspector Carl Corjilan-
der med dygdädle Jungfrun, Jungfu Gertrud
Sophia Andersin.				6
2. Mats Carlsson Kylljäinen ifrån Sawitaipall
sochn, inhysning med Sophia Johansdr Potti.	 24
3. Petter Larsson irån Illukansari med Anna
Pettersdr.					1 16
4. Lars Påhlsson Talikainen med Catharina Hend-
richsdr Kirfwesniemi.				1 16
5. Mats Hindrichsson Kilcki med Helena Jacobsdr
Pysing.						1 16
6. Anders Hansson Koli med Susanna Andersdr
Muckoinen.					1 16
7. Hindrich Michelsson Nifwa med Susanna Jacobsdr
Kilcki.						1 16
8. Abel Hindrichsson Kocka, Rigina Gregoriidr Hu-
jainen.						1 16
		Clemis Capellgield
9. Jöran Eskelsson Hajo med Elisabetha Samuelsdr
Muka.						1 16
10. Mats Simonsson Pöllöin med Maria Christers-
dr Kapiain.					1 16
11. Petter Pettersson Pekonen Catharina Augu-
stidr.						1 16
12. Johan Grelsson Kofwo med Rigina Matsdr
Nisola.						1 16
13. Simon Hindrichsson Wärdö med Elisabetha O-
lofsdr Kåhoinen.				1 16
14. Hindrich Thomasson Kuka med Margaretha
Hindrichsdr Ruohja.				1 16
15. Mats Matsson Ruohja med Brigitta Hind-
richsdr Wilhu.					1 16
16. Jöran Thomasson Rasa med Wallborg Thoma-
dr Peuhkunen.					1 16
17. Petter Olofsson Soickeli med Beatha Olofsdr
Suonja.						1 16
18. Mårten Matsson Suomalain med Elisa-
beta Matsdr Muhli.				1 16
19. Mats Jöransson Nisola med Magdalena Jo-
hansdr Ocko.					1 16
20. Thomas Thomasson Kiesi med Ewa Jöransdr
Kärmeniemi.					1 16
21. Mats Thomasson Rasa med Karin Samu-
elsdr Hofwi.					1 16
22. Mats Erichsson Hakuli med Maria Mats-
dr Nikuinen.					1 16
23. Gregorius Gregorsson Nicki, med Elin 
Andersdr Kukannemi.				1 16
					Summa	38 8
Att så många, som owantil färmält
är äro sammanvigde här i Taipalsari
Försambl. och Clemis Cappelgield, bety-
gar af Taipalsari dn 27 apr. 1750./.
		Mag:Orraus.
 
1749
Förteckning uppå de här i Taipalsari
Församl. och Clemis Cappelgield förelyste
och sammanvigde Brudeparen sampt af
dem utbetallte charta Sigillata Penningar
pro Anno 1749.
		Nembl.					Smynt
1. Anders Mattzson Heickinen Sochneskuma-		Kr öre
karen ifrån Lapwesi Försambl. med Anna
Påhlsdr Spora.						1 16
2. Lars Mattzson Lewänen, med Elin Andersdr
Telckä.							1 16
3. Lars Classon Packanen, med Sophia Andersdr
Tancka.							1 16
4. Joseph Simonson Wendo, med Marja Erichsdr
Lehtonen.						1 16
5. Mattz Mattzson Bengtinen, Anna Mattzdr
Innanen.						1 16
6. Anders Samuelson Kuuka, med Karin Tho-
masdr Howi.						1 16
7. Mattz Knutsson Kivistö, med Marja Johdr
Wirolain.						1 16
8. Anders Andersson Laukniemi, Walborg Matzdr
Rusi.							1 16
9. Mattz Mattzson Ingi, Marja Hendrichsdr Py-
sing.							1 16
10. Hendrich Michelsson Jundunen, Margareta
Matzdr Laukniemi.					1 16
11. Joseph Jonasson Niwa, Margareta Johansdr
Ahokainen.						1 16
12. Sigfred Sigfredsson Haponen, Anna Andersdr
Wendo.							1 16
13. Anders Thomasson Hoso, Marja Påhlsdr
Wammelsu.						1 16
 			Transport			1916
14. Johan Sigfredsson Pysingi, Margareta Christer-
dotter Turunen.						1 16
15. Johan Jacobsson Kecki, Marja Carlsdr Ham-
pi.							1 16
	Clemis Cappelgield
16. Jöran Thomasson Sinko, Elisabeta Jöransdr
Turku.							1 16
17. Mattz Jöransson Karhu, Elin Mårtensdr
Nupponen.						1 16
18. Erich Erichsson Materomäki, Marja Mattzdr.
Pecki.							1 16
19. Christer Mattzsson Tuuti, Margareta Sigfredsdr Suni.
							1 16
20. Anders Andersson Mondonen, Brigita Jonasdr 
Heickeri.						1 16
21. Lensman Johan Björn, Anna Slör.			1 16
22. Carl Larsson Turku, Susanna Larsdr Huttunen.	1 16
23. Erich Thomasson Huttunen, Walborg Erichsdr Ka-
piainen.						1 16
24. Johan Larsson Rehunen, Margareta Michelsdr
ifr. Prästegården.					1 16
25. Erich Johansson Kintu, Elin Mårtensdr Muuka.	1 16
26. Matz Jöransson Kärmeniemi, Margareta Mårtensdr.
Honga.							1 16
27. Erich Påhlsson Maunu, Brigita Mårtensdr Tor-
wi.							1 16
28. Erich Bärtilsson Howi, Marja Erichsdr Hakuli.	1 16
At så många äro sammanvigda här i
Taipalsari Försambling och Clemis Cappel-
gield, betygar af Taipalsari den 25 apr.
1750./.
			Mag: Orraus. 

 

1750
Förteckning uppå de i Taipalsaari Församling och Cle-
mis Capelgield förelyste och sammanwigde Brude-
Paaren Åhr 1750 nemln.
		I Maj Månad
1 4 Thomas Simonsson Rautio med Maria Hindrichsdr
   Sutari						1 16
1 4 Inhys. Christer Sigfredsson med Anna Hindrichsdr
   Ruotzinen					 	 24
		I December Månad
3 21 Johan Mårtensson Karfwajalka med Maria An-
   dersdr Karhula					1 16
4 21 Anders Simonsson Illukansari med Anna Pettersdr
   Kutila						1 16
5 21 Johan Matsson Rusi med Catharina Matsdr
   Lehtoinen						1 16
6 21 Michel Matsson ifrån Hurtama och Lappwesi Sn
   med Ewa Påhlsdr Jänis				1 16
7 21 Mats Larsson Jokelain med Anna Thomadr
   Kilcki						1 16
8 21 Jöran Knutsson Mändymies med Maria Petters
   dr Hulckonen					1 16
9 21 Anders Erichsson Wendo med Walborg Olofsdr
   Lensu						1 16
10 21 Mats Larsson Nikoinen med Anna Hindrichsdr
   Rickonen						1 16
11 21 Hans Hindrichsson Saicko med Walborg Hindrichsdr
   Märkäläin						1 16
12 21 Dawid Hindrichsson Kilcki med Brigitha Jöransdr
   Innanen						1 16
13 21 Esaijas Hindrichsson ifrån Safwitaipal med Catha-
   rina Hindrichsdr Potti				1 16
14 21 Mats Påhlsson Laukniemi med Catharina Johansdr Ingi1 16
15 21 Jöran Jöransson Tickala med Maria Christers
   dr Innanen					1 16
16 21 Mats Hansson Pakonen med Maria Larsdr Pön-
   jänen						1 16
17 21 Anders Andersson Sutari med Eva Sigfredsdr
   Pysingi						1 16
18 29 Johan Michelsson Ingi med Maria Matsdr
   Partamies						1 16
19 29 Johan Hindrichsson Rickonen med Anna Christers
   dr Turuinen					1 16
			
	I Clemis Capelgield
20 Thomas Jöransson Räipiö med Maria Mattsdr 
  Hofvi						1 16
21 Michell Samuelsson Wilhu Inhys. med Maria 
  Hindrichsdr					 	 24
22 Inhys Jöran Jöransson Näifvä med Elisabeta 
  Jöransdr						 24
23 Christer Jöransson Kirfvesmies med Rigina 
  Mårtensdr Wainickain					1 16
24 Thomas Hindrichsson Suomalain med Elisabeta 
  Sigfredsdr Cårpelain					1 16
25 Jöran Johansson Pekari med Walborg Matsdr
  Muhli						1 16 
26 Anders Samuelsson Muka med Walborg Matsdr 
  Turjain						1 16
27 Thomas Matsson Löyttyin ifrn Safvitaipal med 
  Brigita Christerdr Keskisenpä			1 16
28 Jöran Matsson Talka med Helena Hindrichdr 
  Suomalain						1 16
29 Lars Jöransson Wilhu med Magdalena Jöransdr 
  Lensu						1 16
30 Adam Jonasson Talka Inhys. med Anna Anders
  dr Ingilä						 24
Taipalsari d:n 15 Febr:				D:r	42,-
	1751./.				Mag: Orraus:   

 

1751

Förteckning på förelyste och sammanvigde
Brudeparen i Taipalsari Försambling
och Clemis Cappelgield pro Ao 1751.
		Nembl.
						Smynt
						Kr öre	
1. Anders Michelsson Röytty, med Brigita
Mårtensdr Kruskop.				1 16
2. Lars Andersson Koifwunen, med Catharina
Abramsdr Mukonen.				1 16
3. Johan Jonasson Kuifwanen, med Walborg Johansdr
Saira.						1 16
4. Matts Samuelson Kurka, med Marja Eriks-
dotter Soukis.					1 16
5. Christer Jonsson Nifwa, med Sophia Pålsdr
Tapanainen.					1 16
6. Lars Larsson Rehunen, med Marja
Matzdr Wendo.					1 16
7.Johan Påhlsson Jänis, med Eva Mattsdr
Kähö.						1 16
8. Anders Larsson Koifwutalo, med Helena
Christersdr Pesunen.				1 16
9. David Davidsson Uckonen dreng, med
Anna Abramsdr Mukonen.				1 16
	Ifrån Clemis Cappelgield
10. Bärtil Abrahamsson Partamies, med
Anna Thomasdr Huttula.				1 16
11. Thomas Matzsson Löyttynen, med Brigi-
ta Christersdr Kiski.				1 16
12. Mattz Eskelsson Ahola, med Walborg Matz-
dotter Maunu inhysning.				 24
13. Jöran Olofsson Kohonen, med Margareta
Maunu.						1 16
14. Michel Pettersson Talka, med Walborg
Jöransdr Heiska.				1 16
15. Jöran Johansson Heiska, med Regina Matz-
dotter Tallinen					 24
16. Johan Jöransson Uskila, med Marja
Johansdr Olkonen.				1 16
17. Anders Larsson Korpela, med Margareta
Andersdr Kukannemi.				1 16
18. Petter Hendrichsson Kujansu, med Anna
Mårtensdr Ticka.				1 16
19. Erich Larsson Turku, med Regina
Jöransdr Uskila					1 16
					Summa	26 8
Taipalsari den 16 martii
1752./.			Mag: Orraus			 

 

1752
Förteckning på förelyste och sammanvigde Brudeparen i Taipalsari Försambling och Clemis Cappelgield pro Anno 1752, som komma at betala Carta Sigillat peningar.
		Nembl.
Bynamn		Taipalsari Sochn				Kr Öre 
1. Märkälä	Johan Hansson inhysning, med
		Margareta Jacobsdr Kirfwesnemi			 24
2. Kilpansari	Mats Johansson, Walborg Hansdr Koli		1 16
3. Sawfitaipal	Carl Alexandersson Korhonen, Sophia
		Pettersdr Ticka					1 16
4. Mukola	Anders Andersson, Anna Michelsdr Nifwa		1 16
5. Halila	Michel Pettersson, Brigita Matsdr Mattila	1 16
6. Witikala	Lars Johansson, Sisla Larsdr Uckonen		1 16
7. Sammaljärf	Mats Matsson, Marja Johansdr Karhula		1 16
8. Pysingi	Mats Hendrichsson, Catharina Pettersdr Halinen	1 16
9. Turula	Mats Christersson, Anna Johansdr Pönniäinen	1 16
10. Pakola	Hendrich Pettersson, Marja Olofsson Kurki	1 16
11. Kähö	Mats Erichsson, Marja Hendrichsson Turunen	1 16
12. Kirfwesnemi	Petter Andersson, Marja Hansdr Kirfwesnemi	1 16
		Clemis Cappelgield
1. Maunu	Mats Påhlsson inhys. med Marja Samuelsdr Saira	 24
2. Sinko	Eljas Jöransson, Anna Josephsdr Punganen	1 16 
3. Koufwo	Mats Simonsson, Brigita Johansdr Näifwä		1 16
4. Tallila	David Matsson, Lisa Matsdr Kurki		1 16
5. Wilhu	Johan Larsson, Anna Augustidr Homan inhys	 24
6. Karhu	Hendrich Matsson, Marja Pålsdr Punganen		1 16
7. Saira	Gabriel Johansson, Lisa Jöransdr Sinko		1 16
8. Honga	Mats Mårtensson, Anna Andersdr Napari		1 16
9. Safwitaip	Erich Knutsson Nutika, Walborg Johansdr Kiski	1 16
10. Kankanmäki	Christer Pettersson, Walborg Jöransdr Turku	1 16
11. Junnola	Esajas Simonsson, Elisabeta Matsdr Kesi		1 16
12. Talka	Eskell Hendrichsson inhys. Helena Josephsdr 
		Materonmäki					 24
13. Tallila	Thomas Jöransson inhys. Marja Johansdr Pekari	 24
14. Lumäki	Jöran Larsson Häkämies, Marja Hendrichsdr Saira	1 16
								35
		Att sålunda wara rihtigt opgifwit, som För-
		teckningen uthwisar, betygar af Taipalsari
		den 2 april 1753./.	Mag Orraus.

 

1753       
Förtekning på förelyste och samman-
wigde Brudeparen i Taipalsaari och
Clemis Kapellgjäld pro Anno 1753.
Byrna		Brudqvinnan och Brudan		
Telkä		Tårparen Thomas Jakobsson
		med Maria Andersdotter Olkonen		 24
Merenlax	Tårparen Erik Eriksson Jänis
		Anna Pålsdotter Koivunen		 24
Taipalegård	Tårparen Thomas Pålsson
		Karin Adamsdotter Hujanen		 24
Rehula		Inhysningen Stephan Christersson
		Helena Eriksdotter Kaulja		 24
Keskisari	Tårparen Jöran Mattsson
Lappvesi Sn	Kirstin Andersdotter Karhunen		 24
Kempi		Bonden Jöran Christersson
Lappvesi Sn	Maria Mattsdotter Rickonen i Clemis	1 16
Olkola		Bonden Jöran Thomasson
		Margareta Hendriksdotter Kilki		1 16
Soukjo		Bonden Johan Simonsson
		Mareia Mattsdotter Soukjo		1 16
Wendo		Bonden Johan Andersson
		Anna Andersdotter Hannikainen		1 16
Haikalax	Anders Larsson Kuito
		Kirstin Andersdotter Röyty		1 16
Heikola		Bonden David Mickelsson
		Brigitta Mattsdotter Turunen		1 16
Haikolanranda	Boden Johan Johansson Wirolainen
		Karin Grelsdotter Kyhyräinen		1 16
Merenlax 	Bonden Johan Gregoriusson Nickinen
		Maria Pålsdotter Illukansari		1 16
Koli		Bonden Matts Hansson
		Rigina Bärtilsdotter Ketwele		1 16
Stor Karhu	Bonden Thomas Thomasson
		Maria Henriksdotter Märkäläinen		1 16
Karwajalka	Inhysningen Christer Andersson
		Maria Johansdotter Hulkonen		 24
Kuhala		Bonden Carl Thomasson
		Karin Johansdotter Wirolainen		1 16
Mustola		Tårparen Axel Hansson
		Anna Mattsdotter Mattilainen		 24			 
		I Clemis Capellgjäld följande:
Clemi		Bonden Gabriel Hendriksson	
		Maria Simonsdotter Junnola		1 16
Mickola		Bonden Petter Pettersson
		Maria Samuelsdotter Muucka		1 16
Punganen	Bonden Hendrik Hendriksson
		Walborg Michelsdotter Hetamies		1 16
Kyrckans bolet	drengen Anders Jöransson
		Pigan Lisa Olofsdotter			 24
Torfwi		Bonden Jöran Hendriksson
		Susanna Mattsdotter Olkonen		1 16
Peckanen	Bonden Johan Thomasson
		Karin Abrahamsdotter Partames		1 16
Napari		Bonden Matts Andersson
		Margareta Mattsdotter Nisonen		1 16
Tallinen	Bonden Erik Mattsson
		Maria Olofsdotter Ocko			1 16
Lukas		Bonden Johan Mattsson
		Regina Christersdotter Muuka		1 16	
Pyhäjärfwi	Capellan (Peter) Milthopaus
Sokn		Catharina Elis Slöör			3
					Summa		37 16		
Taipalsari dn 24 mart:
	1754./.			Mag: Orraus