Väestöluettelo vuodelta 1754
päivätty Lemillä 14.11.1754
David Gestrin
Kylä		isäntä
Juvola		Martti Laurinpoika
		Juho Yrjönpoika
		komministeri David Gestrin (kappalainen)
		pitäjän koulumestari C: P:
		Heikki Matinpoika Clemi
		Lukkari Antti Richardinpoika
		unilukkari Martti Pekanpoika
		Simo Jaakonpoika Kettin
Heickilä	Mikko Pertunpoika
		Juho Pertunpoika Heiska
		Matti Ollinpoika Napari
Ithiä		Lauri Tuomaanpoika Parckoin
		Jooseppi Heikinpoika nahkuri 
Keskisenpä	Heikki Yrjönpoika Lensu
		Risto Mikonpoika Kiski
		Pekka Mikonpoika Talcka
		Risto Pertunpoika Mattero
Ocko		Matti Antinpoika Ocko
Räpiö		Yrjö Matinpoika
Ruomis		Matti Pekanpoika Muhli
		Matti Paavonpoika Ahoin
		pitäjän räätäli Erkki Martinpoika
		Yrjö Tuomaanpoika Rasa
		Yrjö Juhonpoika Kirvesmes
		Erkki Eskelinpoika Nartu
		Richard Heikinpoika Suomalain
		Martti Matinpoika Suomalain
		Perttu Luukaksenpoika Hovi
Härä		Jooseppi Tuomaanpoika Härä
		Yrjö Matinpoika Talcka
		Olli Abrahaminpoika Pesari
		Knut Gregoriuksenpoika Suonia
		Yrjö Martinpoika Ticka
		Erkki Clemetinpoika Rocka
		Paavo Paavonpoika Punka
Kamanemi	Matti Matinpoika Karhu
		Yrjö Jaakonpoika Kiski
		Simon Ollinpoika Kohoin
Pöllölä		Paavo Yrjönpoika Hämälein
		Yrjö Antinpoika Hiva
		autio tila Kettuin (David Gestrinin hallussa oleva Vanhapelto)
		Yrjö Juhonpoika H lcko
		Simon Tuomaanpoika Hannon
		Yrjö Antinpoika Olcku
Ahtiala		Tuomas Juhonpoika Ahtiain
		Heikki Yrjönpoika Laurikain
		Carl Matinpoika Laurikain
		Matti Ristonpoika Urola
		Erkki Yrjönpoika Kapiala
		Yrjö Knutinpoika Kermenemi
		Tuomas Knutinpoika Peckain
    meki	Pekka Ristonpoika
Wainikala	Martti Matinpoika Wainikala
		Juho Matinpoika
		Carl Sylvesterinpoika Himmi
		Juho Yrjönpoika Uskila
		Jaakko Jaakonpoika Rickola
		Antti Laurinpoika Turiala
Hyveri		Matti Yrjönpoika Lukas
		Matti Yrjönpoika Tapanala
		Mikko Ristonpoika Hyveri
		Simon Gregoriuksenpoika Junnola
Werdö		Olli Laurinpoika Werdö
Tallinen	Matti Erkinpoika Tallinen
Kukanemi	Antti Martinpoika Kuka
Nuppola		Juho Juhonpoika
		Antti Yrjönpoika
Laakola		Erkki Sigfridinpoika
Mickola		Fabian Jordaninpoika Kouku
		Erkki Yrjönpoika Hakuli
		Gregorius Ristonpoika Lairi
		Antti Pekanpoika Mickola
Nisola		Matti Yrjönpoika Nisola
		Yrjö Matinpoika Maunu
		Samuel Eskelinpoika Hajo (Haiko)
		Lauri Yrjönpoika Wilhu
Ruohia		Heikki Martinpoika Ruohia
		Antti Matinpoika Muka
		Martti Carlinpoika Kajansincko
Sairala		Juho Pekanpoika Saira
Peuhkuri	Tuomas Pertunpoika Peuhkuri
Peuhkuri	Elin Matintytär Pecki
Korpela		Mikko Laurinpoika Korpelain
Kurkela		Yrjö Matinpoika Kurkela
		Pekka Mikonpoika Partames
		Martti Yrjönpoika Honga
Lawola		Simon Reijonpoika Koufwo
Sutela		Elias Yrjönpoika Sinko
		Samuel Pekanpoika Ravi (Rapi)
		Juho Ristonpoika Olckoin
		Matti Matinpoika Salmis
		Eskel Matinpoika Salmis
Metso		Yrjö Juhonpoika Metso
Parkola		Matti Ristonpoika Kiesi
		Martti Matinpoika Parkola
Huttula		Juho Juhonpoika Huttuin
		David Simonpoika Heickeri
		Yrjö Danielinpoika Turku
		Carl Laurinpoika Turku
Torfwi		Erkki Paavonpoika Torfwi
Uiminemi	Matti Pertunpoika Saira
		Heikki Reijonpoika Punga
		Mikko Ollinpoika Hetemes
		Matti Heikinpoika Nikunen
		Antti Simonpoika Ingilä
		Erkki Matinpoika Junti
		Juho Ollinpoika Neivä
		Juho Juhonpoika Hakoin
		Matti Juhonpoika Pekari
		Esaias Eskelinpoika Jukain
		Kintu Juho Yrjönpoika
Taipale		Yrjö Martinpoika Taipale
		Haudankaivaja Matti Tuomaanpoika
Aholakoski	Mylläri Paavo Matinpoika (Kruuskop)
Tevanemi	Antti Antinpoika

Sulkeiden sisällä olevan tiedon olen löytänyt tutkiessani Oikeuskollegioon lähetetyt renovoidut tuomiokirjat vuosilta 1744-1762.