Tuomiokirja vuodelta 1737

Kymenkartanon läänin ja Lappeen kihlakunnan renovoidut tuomiokirjat. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1737. Nide KO a:43 sivu 362 vasen. Syyskäräjät 13.10.-17.10.1737. Kansallisarkisto.

Lemin ja Taipalsaaren käräjäkunnan syyskäräjät vuonna 1737
Käräjät pidetty 13.-17.10.1737

I anledning af Herr Capitaine Ja-
cob Krahns ingifna förteckning angående öden och
så frihet uptagna hemmanen, af hwillka
Indelnignshafware under Kymmenegård
Lähns Regmente till Fot och Lappwesi
Compagnie icke kunnat något upböra, gör-
de föreställning angående Mikkola hemmanet,
intyggade Länsman Lind och Nämdeman
Kucka, at hemmet är i öde liggande och
uptagit skolandes Bonden Anders Persson
Sorfwarila med wederbörlig tillstånd
å besagde hemmets ägor utsått något hafre,
hwaraf han skall till Cronan dehl är-
lagt, som således antecknades.

Käännös

Herra kapteeni Jacob Krahnin antaman luettelon johdosta koskien autioita ja verovapautta nauttivia taloja, joista Kymenkartanon läänin jalkaväkirykmentin Lappeen komppanian veropalkansaaja ei ole voinut kantaa veroa, tehtiin muistutus Mikkolan talolle, nimismies Lind ja lautamies Kuukka todistivat, että talo on oleva autiona ja on nauttiva verovapautta, talollinen Antti Pekanpoika Sorfwarila on viljellyt vähän kauraa asianomaisella luvalla mainitun talon tiluksilla, josta hänen pitää suorittaa osa Kruunulle, joka niin ollen merkitään.